Ward Gogleddol

Jo Checkley

SiopTŷ Ni
Bridge Street
Dolgellau
LL401AU

01341 421 060

Sion Meilir Edwards

Iscoed
Ffordd Ty'n y Coed
Dolgellau

Delwyn Evans

5 Rhes Islwyn
Y Lawnt
Dolgellau
LL40 1DU

Bob Gunton

Troed y Fron
Fron Serth
Dolgellau
LL40 2PR

Marian Harrison

Tryfan
4 Ardd Fawr
Dolgellau

Linda Morgan

Meusydd
5 Blaen Ddol
Dolgellau

Dyfrig Siencyn

Plas y Bryn
Ffordd y Gader
Dolgellau

Ward Deheuol

Branwen Rhys Dafydd

Las Ynys
Ffordd Yr Aran
Dolgellau
LL40 1HS

Ywain Myfyr

Bryneithin
Ffordd Y Gader
Dolgellau

John Paul Raghoobar

Flat 16
Hen Felin
Meyrick Sqr
Dolgellau
LL40 1LT

Ray Stubbs

20 Felin Uchaf
Dolgellau
LL40 1NS

Heilyn Williams

3 Ty'n y Cae
South Street
Dolgellau
LL40 1GB

Nia Williams

Ceiriad
Cai Deintur
Dolgellau
LL402YS

Sedd Wag