Cynllun Hyfforddi Y Cyngor

Mae gan y Cyngor ddyletswydd mandanol o dan y Ddeddf 2021 adain 67 o’r Deddfwriaeth Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) i sefydlu cynllun i osod allan beth y mae yn bwriadu i wneud i ymateb i’r anghenion hyfforddiant o’i aelodau a staff y Cyngor. Bwriad y Cynllun hyfforddiant yw cynllunio i sicrhau, ar y cyd, y bod gan cynghorwyr a Staff , gyda’r gwybodaeth a’r ymwybodaeth sydd ei angen er mwyn i’r Cyngor wethredu yn effeithiol.

 

Cod Ymddygiad

Gynefino i Gynghorwyr Newydd

Cyllid Llywodraeth Leol - Modiwl 6

Lechyd a Diogelwch - Modiwl 7

Sgiliau Cadeirio - Modiwl 10

Ymgysylltiad Cymunedol Rhan II - Modiwl 13

Cyfarfod Y Cyngor - Modiwl 5

Y Cynghorydd - Modiwl 2

Cyflwyniad i Ymgysylltiad Cymunedol - Modiwl 8

Y Cyngor - Modiwl 1

Cyllid Llywodraeth Leol Estynedig - Modiwl 21

Cod Ymddygiad - Modiwl 9

Dealltwriaeth o’r Gyfraith - Modiwl 4

Creu Cynllun Cymunedol - Modiwl 12

Rheoli Gwybodaeth - Modiwl 15

Y Cyngor Fel Cyflogydd - Modiwl 3

Content coming soon

New Heading Text