Dolennau Defnyddiol

Argyfyngau a Meddygol
Gwasanaethau Brys
999
Heddlu Gogledd Cymru (Iaith Saesneg)
0845 6071002
Heddlu Gogledd Cymru (Iaith Gymraeg)
0845 6071001
Meddygfa Meddygon Dolgellau
01341 422431
Ysbyty Dolgellau
01341 422479
Galw Iechyd Cymru
0845 4647
Deintydd - Mr Uday Georgis
01341 421021
Milfeddygon
Milfeddygon Dolgellau
01341 422212
Modurdai
Gwyndaf Evans
01341 423441
Field Tyre Services
01341 450390
Cyfleustodau
British Gas (Rhif ffôn mewn argyfwng)
0800 111 999 
PowerGen (Rhif ffôn mewn argyfwng)
0800 056 8090
SWALEC (Rhif ffôn mewn argyfwng)
0845 052 0400
Scottish Power (Rhif ffôn mewn argyfwng)
0845 272 7999 
Central Heating Rhif ffôn mewn argyfwng
08450 777 111
Tacsi
Derek's Taxis
01341 422409