Dolgellau

Mae’n dref sy’n boblogaidd á thwrisitiaid sy’n mwynhau cerdded, heicio, mynydda, dringo, seiclo, marchogaeth, rafftio neu i’r rhai hynny sy’n mwynhau crwydro o amgylch y dref yn ymweld â’r tai coffi, y bwytai, neu’r gwestai. Mae hefyd yn ganolfan dda ar gyfer ymweld â rheilffyrdd cul gan fod yma sawl un yn yr adral.

Yn gefndir godidog i’r dref mae un o fynyddoedd mwyaf poblogaidd Eryri sef Cader Idris, ac mae’r mynydd yma’n boblogaidd iawn gyda cerddwyr a dringwyr.

Ychydig bellter i ffwrdd lleolir Canolfan Ymwelwyr Coed y Brenin sydd yn gartref i un o ganolfanau beicio mynydd gorau’r wlad yn ogystal á chynnwys llwybrau natur a llwybrau i gerddwyr.

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth ar Melin Wlan Dolgellau