Cysylltwch â Ni Cyngor Tref Dolgellau

Cysylltwch â'r Clerc, Rhys Williams, gan ddefnyddio'r manylion canlynol:

Clerc, Cyngor Tref Dolgellau, 12 Tan y Coed, Nant y Gader, Dolgellau, Gwynedd, LL40 1LB

01341 421071  |  rhys.r.williams@talk21.com

Fel arall, defnyddiwch y ffurflen isod.

Please send us a message below.


Sut i Ddarganfod Ni

O'r De

Teithio o Dde Cymru neu Dde-Orllewin Lloegr yr A470 o Gaerdydd yn darparu llwybr trawiadol trwy Ddyffryn Gwy holl ffordd i Ddolgellau. Fel dewis arall, gallech droi i ffwrdd yn Llanidloes ac yn cymryd y B4518 heibio Llyn Clywedog i Fachynlleth ac yna ymlaen i Ddolgellau. Mae'r llwybr hwn yn mynd â chi dros y Mynyddoedd Cambriaidd ac yn caniatáu wych safbwyntiau, panoramig o Eryri.

O'r Gogledd

Gadewch y draffordd yn yr Amwythig ac yn eistedd yn ôl a mwynhewch y daith. Bydd y 1.5 awr olaf eich taith ar yr A458 yn mynd â chi trwy'r Trallwng a Llanfair Caereinion i ymuno â'r A470 ym Mallwyd. Stopiwch wrth y safbwynt yn "The Bwlch" ar gyfer golwg trawiadol o fynyddoedd Cader Idris - neu cipolwg ar jetiau o RAF y Fali yn hedfan islaw i chi.

Ar y trên

Mae'r llwybr rheilffordd o'r Amwythig yn torri trwy'r bryniau wedyn hugs yr arfordir - gwych - a gwyrdd iawn - cyflwyniad i Gymru. Nid oes gan Ddolgellau ei orsaf drenau ei hun, ond mae gwasanaeth bws yn cysylltu y Friog (7 milltir i ffwrdd) a Dolgellau, neu ei fod yn daith feicio 6 milltir olygfaol ar hyd Llwybr Mawddach o orsaf Morfa Mawddach. Fel arall, gadewch y trên ym Machynlleth (Mack-helfa-leth) a chymryd y daith bws hyfryd i Ddolgellau dros y pas Tal-y-Llyn.